De edelherten zijn zo goed als klaar met hun burlende gevechten, maar de damherten beginnen pas in de periode van half oktober tot half november. Genoeg tijd dus om nog eens lekker op pad te gaan. Op zoek naar de beste plekken volgt hier een overzichtje.


Een aantal plekken in nederland zijn bekend om de damherten:

1. Schouwen-Duivenland (Kop van Schouwen), Zeeland
2. Manteling van Walcheren, Zeeland
3. Het Horsterwold, Flevoland
4. Utrechtse Heuvelrug, Utrecht
5. Oranjezon, Zeeland

Bij het fotograferen van dieren in hun natuurlijke omgeving is het wel verstandig een aantal spelregels in acht te nemen:

10 Gouden regels

(www.natuurmonumenten.nl):
1 Fotografeer dieren en planten alleen in hun leefomgeving.
2 Vang of verontrust geen dieren.
3 Bied geen voedsel aan speciaal voor de foto.
4 Fotografeer alleen nesten als dit de dieren niet verstoort.
5 Houd een gepaste afstand bij het fotograferen.
6 Verdiep je in de natuur en de ecologie van de soorten.
7 Natuurfoto’s zijn niet geënsceneerd en gemanipuleerd.
8 Wees een goede natuurgast en beschadig geen natuur.
9 Betreed geen verboden terrein.
10 Laat geen afval achter.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!